top of page
Det finns
3 sorters halkskydd 

I 20 år har giftiga halkskydd sålts som miljövänliga och bra alternativ utan tanke på konsekvenserna för människa, miljö eller ekonomi.

Det enda syftet har varit enkla pengar i vad som framstår som ett ädelt syfte, att eliminera halkrisken.

Fluorvätesyra (ammoniumvätefluorid) används för att etsa porer i golvets yta. För att fungera krävs glasmineraler i golvet som aktiverar själva etsningen. Denna teknik används flitigt inom elektronikindustrin där syran används för att etsa kretskort eller i glasindustrin för att frosta glas. Skillnaden är att syran då används i slutna system som inte kommer i närhet av fingrar, fötter eller  vattendrag.

Dödligt nervgift:

Om du skulle få fluorvätesyra på 10% av din hud dör du. (källa: giftinformation)

Hur slår jag hål på bluffen?

Kräv säkerhetsdatablad och leta efter ammoniumvätefluorid. Detta är fluorvätesyra i pulverform.

Länkar:

Wikipedia

MedicalCare

Giftinformation

Tropical Leaves

Halkskydds-bluffen

Hur livsfarligt nervgift hamnade i våra badanläggningar
Skärmavbild 2021-04-14 kl. 08.16.08.png
Nano-behandling
Spray & Stay

I dagsläget den enda miljövänliga halk-skyddsbehandlingen i Skandinavien.  En kraftfullare teknik som skapar högre friktion än ets och plast-baserade halkskydd. Är baserad på att molekyler av titandioxid fästs i golvet och att dessa reagerar med vatten. 

Titandioxid  är livsmedel-klassat och är  vad som gör många livsmedel och hygienprodukter blir vita, tex tandkräm.

Fördelar:
  • Ökar personal- och kundsäkerheten markant.

  • Förstör inte golvet

  • Hållbart

  • Effekten kan anpassas noggrant efter kundens behov

  • Påverkar inte utseendet negativt

  • Försvårar inte underhållet

  • Permanent effekt

Skärmavbild 2021-04-14 kl. 08.16.08.png
Plastbaserade halkskydd av 
epoxi och polyurea

Dyr behandling som rollas ut, sand strös över och härdar sedan. Finns många olika varianter. Vanligtvis färgsatt gul, vit, grå eller svart.

 

Slitstarkt och kan appliceras över stora ytor men är problematiskt ur miljösynpunkt eftersom det kan innehålla bisfenol A, Bisfenol F, resin och giftiga epoxihartser.

 

Detta är en svår installation som måste ut​föras av personal som är certifierade. Måste läggas på ett underlag som är hårt och extremt rent. Spricker/flagnar vid överbelastning eller rörelse​

 

Hudavlagringar fastnar lätt i den skrovliga yta som skapas med sand och ökar därför mikrobiell påväxt vilket leder till halare golv i varma miljöer.

Lämpar sig för:

Industriell miljö

Fartyg / off-shore

Fiskdisken

Skärmavbild 2021-04-14 kl. 08.16.08.png
Etsande halkskydd

Billig engångsapplicering som bygger på att nervgiftet fluorvätesyra (ammonium-vätefluorid) fräter sönder ytskiktet permanent och etsar porer i golvytan. Om friktion uppstår har golvet förstörts permanent och blivit svårare att hålla rent. Har vanligtvis ingen effekt alls på granitkeramik och förlorar sin effekt när porerna satts igen. Förutom att utgöra ett allvarligt arbetsmiljöproblem försämrar behandlingen livslängden på er anläggning. En mycket kostsam lösning.

Länkar:

Wikipedia

MedicalCare

Giftinformation

Vem säljer detta?

Innan Spray & Stay var detta det enda existerande "osynliga" halkskyddet på marknaden och saluförs fortfarande av de flesta aktörer som ett miljövänligt halkskydd.

bottom of page